O Kancelarii

Wieloletnie doświadczenie i solidna reputacja

Kancelaria prawna Avvocati Associati Franzosi Dal Negro Setti została założona w 1963 roku. Główna siedziba Kancelarii mieści się w Mediolanie przy ulicy Brera 5.

Mamy szerokie doświadczenie i jesteśmy znani na rynku w zakresie postępowań procesowych, obsługi pozasądowej oraz w arbitrażach dotyczących spraw z dziedziny prawa własności przemysłowej i intelektualnej, prawa farmaceutycznego, prawa handlowego oraz prawa pracy. Zajmujemy się kwestiami związanymi z sektorami: mechanicznym, chemicznym, motoryzacyjnym, spożywczym, farmaceutycznym oraz information technology.

Nasi klienci to zarówno podmioty krajowe, jak i zagraniczne, w tym małe i średnie przedsiębiorstwa.

Dzięki współpracy z kancelarią prawną Cardi w Rzymie oferujemy ponadto szeroko pojęte usługi w dziedzinie prawa administracyjnego.

 
 
 

Międzynarodowe powiązania umożliwiają nam obsługę zleceń również za granicą.

Od wielu lat obsługujemy przedsiębiorców, którzy planują rozpocząć działalność w Chinach. Nasze usługi obejmują także obsługę inwestorów już obecnych na rynku chińskim oraz chińskich przedsiębiorców zainteresowanych rynkiem włoskim lub europejskim. Podmiotom, które chcą rozpocząć działalność w Chinach lub współpracują z chińskimi partnerami, oferujemy stałą obsługę sądową oraz pozasądową, przede wszystkim w dziedzinie prawa własności przemysłowej i intelektualnej, prawa handlowego i prawa umów.

Wśród naszych prawników są również doświadczeni specjaliści w obsłudze prawnej polskich klientów we Włoszech i klientów włoskich w Polsce.

Nasza Wizja Usług

Dążenie do doskonałości

Nieustannie definiujemy i realizujemy nowe cele, które umożliwiają nam świadczenie usług na najwyższym poziomie.

W naszej codziennej pracy koncentrujemy się w szczególności na:

 • profesjonalnym wsparciu Klienta: naszych Klientów obsługujemy ze szczególną pieczą i podejściem probiznesowym tak, aby pomóc im osiągnąć obrane przez nich cele;
 • międzynarodowym charakterze świadczonych usług: pragniemy osiągnąć jak najlepsze wyniki naszej działalności na rynku krajowym i zagranicznym, m.in. dzięki współpracy w ramach międzynarodowej sieci kontaktów;
 • specjalizacji i kompetencjach: nasi prawnicy są ekspertami i posiadają szerokie doświadczenie w swoich dziedzinach prawa.

Network Międzynarodowy

Światowa sieć kontaktów

international
Międzynarodowy charakter naszych usług opiera się na współpracy z zagranicznymi, uznanymi kancelariami prawnymi oraz izbami handlowymi.

Nasze powiązania i współpraca ze specjalistami z poszczególnych krajów pozwalają nam obsługiwać transakcje transgraniczne (cross-border).

Jesteśmy jedynym włoskim członkiem stowarzyszenia ABL – Alliance of Business Lawyers, która jest międzynarodową siecią zrzeszającą prawników specjalizujących się w prawie handlowym. Kancelaria jest również członkiem następujących stowarzyszeń międzynarodowych:
 

abl

ABL – Alliance of Business Lawyers
www.a-b-l.com

les

LES Italy Licensing Executive Society Italy
www.les-italy.org

confbleu

Conference Bleue
www.conference-bleue.com

 
atrip

ATRIP International Association for the Advancement of Teaching and Research in Intellectual Property
www.atrip.org

aippi

AIPPI Associazione internazionale per la protezione della proprietà intellettuale
www.aippi.it

iba

IBA International Bar Association
www.ibanet.org

China Desk – Chiński Dział Prawny we Włoszech

Wysokiej jakości obsługa również w języku chińskim

china-desk
W Chinach oferujemy stałą obsługę włoskim i europejskim przedsiębiorcom na etapie zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej. Oferujemy również usługi doradcze oraz zastępstwo w postępowaniach sądowych i administracyjnych w Chinach.

Obsługa w sprawach pozasądowych dotyczy podmiotów zainteresowanych tworzeniem m.in. joint venture i rozwijaniem współpracy z podmiotami chińskimi. Obejmuje ona doradztwo w sprawach umów, uzyskania pozwoleń i licencji, sprawach z zakresu prawa podatkowego, prawa pracy, a także w relacjach z lokalnymi instytucjami. Zastępstwo procesowe dotyczy spraw sądowych i administracyjnych, w szczególności związanych z ochroną praw własności intelektualnej i przemysłowej.

Zajmujemy się również doradztwem spółkom i inwestorom chińskim, którzy poszukują możliwości inwestycji we Włoszech i na terenie Europy.

Działamy w Szanghaju i w Pekinie, a także w kilku innych większych miastach Chin.

Nasz zespół w Chinach koordynowany przez Giacomo Balletti składa się z wyspecjalizowanych prawników chińskich, znanych na rynku lokalnym i międzynarodowym.

Zajmowaliśmy się w szczególności wejściem na chiński rynek jednego z większych włoskich przedsiębiorstw w sektorze spożywczym, znanego przedsiębiorstwa w sektorze mody, a także dużej firmy farmaceutycznej oraz podmiotu z branży AGD.

Polish Desk – Polski Dział Prawny we Włoszech

Wspomagamy włoskich i polskich przedsiębiorców

poland-desk
 
 

Polski dział prawny (Polish Desk) został utworzony w Kancelarii w 2003 roku w celu świadczenia porad prawnych dla Polaków w Mediolanie. Z uwagi na dynamiczny rozwój działu polskiego, aktualnie koncentrujemy się na doradztwie prawnym na rzecz polskich przedsiębiorców działających we Włoszech oraz podmiotów z kapitałem włoskim obecnych w Polsce.

Naszym celem jest zapewnienie klientom Kancelarii profesjonalnej i kompleksowej obsługi prawnej z zakresu prawa włoskiego i prawa polskiego, z jednoczesnym uwzględnieniem specyfiki danych rynków i panującej na nich kultury biznesowej.

W skład zespołu Polish Desk wchodzą doświadczeni prawnicy wpisani na listę adwokatów prowadzoną przez Radę Adwokacką w Mediolanie oraz listę radców prawnych prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Warszawie.

Dział kierowany jest przez adwokat Agatę Sobol, która jest cenionym ekspertem od prawa własności przemysłowej i intelektualnej a ramach Polish Desk prowadzi postępowania procesowe z zakresu prawa cywilnego i doradza w kwestiach umów cywilnoprawnych.

Adwokat Agnieszka Janusz specjalizuje się kwestiach z zakresu prawa cywilnego oraz transportowego. Doradza polskim klientom w zakresie otwierania działalności gospodarczej we Włoszech, przystępowania do przetargów, rozwiązywania kwestii spornych.

Radca prawny Justyna Bartosiewicz posiada doświadczenie w doradztwie z obszaru nieruchomości i prawa korporacyjnego oraz wsparcia biznesu na poziomie krajowym i europejskim, które zdobywała zarówno w Polsce, jak i we Włoszech.

Specjalizujemy się w prawie własności przemysłowej i intelektualnej, prawie umów, prawie nieruchomości, prawie handlowym i korporacyjnym, prawie cywilnym, prawie transportowym i odszkodowawczym. Pomagamy zakładać spółki i oddziały. Prowadzimy również sprawy sądowe i pozasądowe, a także postępowania administracyjne we Włoszech i w Polsce.

Ponadto, angażujemy się we wsparcie biznesu i rozwijanie polsko-włoskich stosunków gospodarczych poprzez udział w negocjacjach handlowych, misjach gospodarczych, szkoleniach i konferencjach.

Pracujemy między innymi w języku polskim, włoskim, angielskim i francuskim.

Nasz zespół prowadził m.in. obsługę prawną Pawilonu Polskiego podczas światowej wystawy EXPO 2015 w Mediolanie. Posiadamy doświadczenie w świadczeniu pomocy prawnej na rzecz spółek modowych, budowlanych, usługowych, produkcyjnych, dystrybucyjnych, przewozowych i farmaceutycznych, a także podmiotów administracji i jednostek sektora publicznego.
Zapraszamy do naszego biura w Mediolanie.

Agata Sobol

sobol@franzosi.com

agata_sobol_pl
Polski prawnik we Włoszech

Agata Sobol rozpoczęła współpracę z kancelarią w listopadzie 2003 po zakończeniu studiów prawniczych na Uniwersytecie Warszawskim, Uniwersytecie w Tours (Francja) oraz po zdobyciu L.L.M. w prawie handlowym francuskim na Uniwesytecie w Poitiers (Francja) we współpracy z Uniwersytetem Warszawskim. Od 2011 roku Agata jest wspólnikiem kancelarii.

Zajmuje się prawem własności przemysłowej i intelektualnej, a w szczególności postępowaniami procesowymi w dziedzinie znaków towarowych, patentów, design, know – how i nieuczciwej konkurencji.

Obsługuje klientów przy zarządzaniu pakietami ich praw własności przemysłowej we Włoszech i za granicą,a także doradza w sprawach prawa autorskiego, nazw pochodzenia i oznaczeń geograficznych.

Agata obsługiwała znane firmy w branży mody i design, mechanicznej, budowlanej oraz farmaceutycznej. Występuje w imieniu klientów w szczególności w sprawach prawa patentowego zajmując się kwestiami contributory infringement, rozwiązań i środków ekwiwalentnych w sprawach o naruszenie praw z patentu, claims construction, dochodzenia odszkodowań za naruszenie patentu.

Agata specjalizuje się również w przygotowywaniu umów licencji, cesji know how oraz innych praw własności przemysłowej.

Zajmuje się także obsługą prawną związaną z problematyką klientów kancelarii w Chinach (z terytorium Hong Kongu włącznie) w zakresie prawa patentowego i prawa znaków towarowych oraz naruszeń praw własności przemysłowej online.

Ponadto, Agata reprezentuje interesy klientów polskich we Włoszech oraz Włochów w Polsce, doradzając w szczególności w zakresie prawa własności przemysłowej przedsiębiorcom zamierzającym rozpocząć lub rozwijać działalność w Polsce.

Agata wykłada w ramach kursów Convey przygotowywujących kandydatów na rzeczników patentowych.

Włada następującymi językami:

 • Polski (ojczysty)
 • Włoski;
 • Angielski
 • Francuski
 • Hiszpański

Agnieszka Janusz

janusz@franzosi.com

agnieszka_janusz_pl
Polski prawnik we Włoszech

Agnieszka Janusz ukończyła Wydział Prawa i Administracji, kierunek prawo, na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Była stypendystką europejskiego programi Tempus na Uniwersytecie “Magna Graecia” w Catanzaro we Włoszech. Nostryfikowała swój dyplom na Uniwersytecie Abat Oliba CEU w Barcelonie w Hiszpanii, gdzie uzyskała tytuł adwokacki. Aktualnie pracuje jako adwokat umiejscowiony w kancelarii Avvocati Associati Franzosi Dal Negro Setti w Mediolanie.

Agnieszka przez wiele lat współpracowała z Kancelarią Adwokacką w Monza we Włoszech. Miała również czynny udział w nawiązywaniu kontaktów i wymianie handlowej pomiedzy spółkami włoskimi i polskimi. Pracowała w Konsulacie Generalnym RP w Mediolanie.

W Kancelarii Avvocati Associati Franzosi Dal Negro Setti, Agnieszka zajmuje się Polish Desk, w ramach którego reprezentuje interesy polskich klientów we Włoszech oraz obywateli i przedsiębiorców włoskich w Polsce. Na co dzień zajmuje się prawem cywilnym, a w szczególności odpowiedzialnością cywilną wynikająca z umowy i pozaumowną, prawem rodzinnym, prawem rzeczowym, sporządzaniem kontraktów. Prowadzi również sprawy odszkodowawcze oraz procedury egzekucyjne związane ze ściąganiem należności.

Kilkakrotnie była autorem artykułów informacyjnych dla Polonii włoskiej w czasopismach polonijnych.

Włada następującymi językami:

 • Polski (ojczysty)
 • Włoski
 • Angielski
 • Hiszpański
 • Rosyjski

Justyna Bartosiewicz

bartosiewicz@franzosi.com

agnieszka_janusz_pl

Radca prawny Justyna Bartosiewicz jest absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego w Warszawie oraz Centrum Prawa Angielskiego i Europejskiego organizowanego przez University of Cambridge we współpracy z Uniwersytetem Warszawskim, a także stypendystką programu Sokrates-Erasmus na Università degli Studi di Teramo we Włoszech. Jest członkiem Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie oraz Izby Adwokackiej w Mediolanie.

Posiada ponad 10-letnie doświadczenie w doradztwie z obszaru nieruchomości oraz wsparcia biznesu na poziomie krajowym i europejskim, które zdobywała zarówno w Polsce, jak i we Włoszech, współpracując m.in. z jednym z czołowych europejskich deweloperów, inwestorów oraz zarządców nieruchomości komercyjnych i funduszy inwestycyjnych oraz z renomowanymi, polskimi i zagranicznymi kancelariami prawnymi.

Doradzała m.in. przy największej transakcji w sektorze centrów handlowych outlet na europejskim rynku nieruchomości w 2016 roku, procesach due diligence oraz transakcjach sprzedaży gruntów i spółek, negocjacjach umów najmu w centrach handlowych w Polsce i we Włoszech oraz prowadziła bieżącą obsługę prawną spółek z sektora nieruchomości komercyjnych i mieszkaniowych oraz reklamy outdoor. W swojej praktyce zawodowej świadczyła również pomoc prawną w zakresie prawa handlowego, korporacyjnego oraz zastępstwa procesowego w postepowaniach sądowych przed polskimi organami wymiaru sprawiedliwości.

Włada następującymi językami:

 • Polski (ojczysty)
 • Włoski
 • Angielski