O Kancelarii

Wieloletnie doświadczenie i solidna reputacja

Kancelaria Avvocati Associati Franzosi Dal Negro Setti została założona w 1963 roku. Nasza główna siedziba mieści się w Mediolanie przy ulicy via Brera 5.

Mamy szerokie doświadczenie i jesteśmy znani na rynku w zakresie postępowań procesowych, obsługi pozasądowej oraz w arbitrażach dotyczących spraw z dziedziny prawa własności przemysłowej i intelektualnej, prawa farmaceutycznego, prawa handlowego oraz prawa pracy. Zajmujemy się kwestiami związanymi z sektorami: mechanicznym, chemicznym, motoryzacyjnym, spożywczym, farmaceutycznym oraz information technology.

Nasi klienci to przede wszystkim narodowe i międzynarodowe koncerny, lecz również małe i średnie przedsiębiorstwa które zwracają się do nas o porady prawne i zastępstwo procesowe.

Nasze międzynarodowe powiązania umożliwiają nam obsługę klientów zagranicznych również za granicą.
 
 
 

Dzięki współpracy z kancelarią Cardi oferujemy również szeroko pojęte usługi w dziedzinie prawa administracyjnego.

Od wielu lat obsługujemy przedsiębiorców którzy planują rozpocząć działaność w Chinach. Nasze usługi obejmują także obsługę włoskich inwestorów już działających na chińskim rynku oraz chińskich przedsiębiorców zainteresowanych rynkiem włoskim lub europejskim. W szczególności oferujemy stałą obsługę pozasądową oraz procesową przede wszystkim w dziedzinie prawa własności przemysłowej i intelektualnej, prawa handlowego i umów, podmiotom które chcą rozpocząć działalność w Chinach lub współpracują z chińskimi partnerami.

Wśród naszych prawników są specjaliści z doświadczeniem w obsłudze polskich klientów we Włoszech i klientów włoskich w Polsce.

Nasza Wizja Usług

Dążenie do doskonałości

Nieustannie określamy i realizujemy cele które umożliwiają nam świadczenie jak najlepszej jakości usług i zapewniają satysfakcję ze strony klientów nawet przy bardzo skomplikowanych zleceniach.

W szczególności koncentrujemy się na:

 • usatysfakcjonowaniu klienta: obsługujemy ze szczególną pieczą naszych klientów tak aby pomóc im osiągnąć ich cele;
 • międzynarodowym charakterze usług: pragniemy osiągnąć jak najlepsze wyniki naszej działalności na rynku krajowym jak i za granicą dzięki współpracy w ramach networku;
 • specjalizacji: nasi prawnicy są ekspertami w specyficznych dziedzinach prawa i mają szerokie doświadczenie w ramach własnych specjalizacji.

Network Międzynarodowy

Światowa sieć kontaktów

international
Nasz międzynarodowy charakter usług opiera się na skonsolidowanych stosunkach z szanowanymi kancelariami prawniczymi oraz izbami handlowymi za granicą. Dlatego też jesteśmy w stanie zaoferować naszym klientom obsługę na niwie międzynarodowej.

Network i nasze powiązania pozwalają nam świadczyć skoordynowane usługi w skomplikowanych sprawach o naturze cross border, we współpracy ze specjalistami z poszczególnych krajów.

Nasza kancelaria jest jedynym włoskim członkiem stowarzyszenia ABL – Alliance of Business Lawyers, która jest międzynarodowym networkiem zrzeszającym prawników specjalizujących się w prawie handlowym i świadczących usługi oraz zastępstwo prawne wysokiej jakości. Kancelaria jest również członkiem następujących stowarzyszeń międzynarodowych:
 

abl

ABL – Alliance of Business Lawyers
www.a-b-l.com

les

LES Italy Licensing Executive Society Italy
www.les-italy.org

confbleu

Conference Bleue
www.conference-bleue.com

 
atrip

ATRIP International Association for the Advancement of Teaching and Research in Intellectual Property
www.atrip.org

aippi

AIPPI Associazione internazionale per la protezione della proprietà intellettuale
www.aippi.it

iba

IBA International Bar Association
www.ibanet.org

China Desk

Wysokiej jakości obsługa również w języku chińskim

china-desk
W Chinach oferujemy stałą obsługę włoskim i europejskim przedsiębiorcom przy rozpoczęciu i przy konsolidacji ich działalności w tym kraju. Oferujemy również usługi doradcze oraz zastępstwo w postępowaniach sądowych i administracyjnych przedsiębiorcom którzy zamierzają rozpocząć ich działalność w Chinach lub którzy już tam ją prowadzą.

Obsługa w sprawach pozasądowych dotyczy podmiotów zainteresowanych tworzeniem joint venture i rozwijaniem współpracy z podmiotami chińskimi i obejmuje ona doradztwo w sprawach umów, uzyskania pozwoleń i licencji, sprawach z zakresu prawa podatkowego, prawa pracy, a także w relacjach z lokalnymi instytucjami. Zastępstwo procesowe dotyczy spraw sądowych i administracyjnych w szczególności związanych z ochroną praw własności intelektualnej i przemysłowej.

Zajmujemy się również doradztwem spółkom i inwestorom chińskim, którzy poszukują możliwości inwestycji we Włoszech i na terenie Europy.

Działamy w Szanghaju i w Pekinie, a także w kilku innych większych miastach Chin.

Nasz zespół w Chinach jest koordynowany przez Giacomo Balletti i składa się on z wyspecjalizowanych prawników chińskich znanych na rynku lokalnym i międzynarodowym.

Zajmowaliśmy się w szczególności wejściem na chiński rynek jednego z większych włoskich przedsiębiorstw w sektorze spożywczym, znanego przedsiębiorstwa w sektorze mody a także dużej firmy farmaceutycznej oraz AGD.

Polish Desk

Wspomagamy włoskich i polskich przedsiębiorców

poland-desk
 
 

Od 2003 roku oferujemy klientom włoskim obsługę prawną w zakresie rozwoju stosunków z polskimi przedsiębiorcami i klientami: pomagamy im w znalezieniu partnera handlowego, a także przy zakładaniu działalności na terenie Polski oraz prowadzimy, we współpracy z lokalnymi prawnikami, postępowania sądowe. Naszym klientom świadczymy również doradztwo w zakresie prawa włąsności przemysłowej i intelektualnej.

Ponadto obsługujemy polskie firmy, które wchodzą na włoski rynek we wszelkich sprawach pozasądowych i sądowych w zakresie prawa własności przemysłowej, prawa handlowego i cywilnego

Russian Desk

Mówimy również po rosyjsku dla twojego biznesu

russia-desk
 
 

Kancelaria Avvocati Associati Franzosi Dal Negro Setti rozszeżyła swój zakres usług również o obsługę we Włoszech klientów zainteresowanych rynkiem rosyjskim oraz rynkiem krajów byłego ZSRR, a także obsługę klientów rosyjskich w kwestiach związanych z rynkiem włoskim.

Nasza kancelaria proponuje klientom wysokiej jakości obsługę w następujących dziedzinach prawa:

 • Umowy eksportowe i importowe;
 • Budownictwo;
 • Prawo celne;
 • Obsługa związana z obrotem nieruchomości i szeroko pojętym handlem;
 • Postępowania sądowe i sporne;
 • Postępowania arbitrażowe;
 • Prawo podatkowe i prawo własności intelektualnej.

Agata Sobol

sobol@franzosi.com

agata_sobol_pl
Polski prawnik we Włoszech

Agata Sobol rozpoczęła współpracę z kancelarią w listopadzie 2003 po zakończeniu studiów prawniczych na Uniwersytecie Warszawskim, Uniwersytecie w Tours (Francja) oraz po zdobyciu L.L.M. w prawie handlowym francuskim na Uniwesytecie w Poitiers (Francja) we współpracy z Uniwersytetem Warszawskim. Od 2011 roku Agata jest wspólnikiem kancelarii.

Zajmuje się prawem własności przemysłowej i intelektualnej, a w szczególności postępowaniami procesowymi w dziedzinie znaków towarowych, patentów, design, know – how i nieuczciwej konkurencji.

Obsługuje klientów przy zarządzaniu pakietami ich praw własności przemysłowej we Włoszech i za granicą,a także doradza w sprawach prawa autorskiego, nazw pochodzenia i oznaczeń geograficznych.

Agata obsługiwała znane firmy w branży mody i design, mechanicznej, budowlanej oraz farmaceutycznej. Występuje w imieniu klientów w szczególności w sprawach prawa patentowego zajmując się kwestiami contributory infringement, rozwiązań i środków ekwiwalentnych w sprawach o naruszenie praw z patentu, claims construction, dochodzenia odszkodowań za naruszenie patentu.

Agata specjalizuje się również w przygotowywaniu umów licencji, cesji know how oraz innych praw własności przemysłowej.

Zajmuje się także obsługą prawną związaną z problematyką klientów kancelarii w Chinach (z terytorium Hong Kongu włącznie) w zakresie prawa patentowego i prawa znaków towarowych oraz naruszeń praw własności przemysłowej online.

Ponadto, Agata reprezentuje interesy klientów polskich we Włoszech oraz Włochów w Polsce, doradzając w szczególności w zakresie prawa własności przemysłowej przedsiębiorcom zamierzającym rozpocząć lub rozwijać działalność w Polsce.

Agata wykłada w ramach kursów Convey przygotowywujących kandydatów na rzeczników patentowych.

Włada następującymi językami:

 • Polski (ojczysty)
 • Włoski;
 • Angielski
 • Francuski
 • Hiszpański

Agnieszka Janusz

janusz@franzosi.com

agnieszka_janusz_pl
Polski prawnik we Włoszech

Agnieszka Janusz ukończyła Wydział Prawa i Administracji, kierunek prawo, na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Była stypendystką europejskiego programi Tempus na Uniwersytecie “Magna Graecia” w Catanzaro we Włoszech. Nostryfikowała swój dyplom na Uniwersytecie Abat Oliba CEU w Barcelonie w Hiszpanii, gdzie uzyskała tytuł adwokacki. Aktualnie pracuje jako adwokat umiejscowiony w kancelarii Avvocati Associati Franzosi Dal Negro Setti w Mediolanie.

Agnieszka przez wiele lat współpracowała z Kancelarią Adwokacką w Monza we Włoszech. Miała również czynny udział w nawiązywaniu kontaktów i wymianie handlowej pomiedzy spółkami włoskimi i polskimi. Pracowała w Konsulacie Generalnym RP w Mediolanie.

W Kancelarii Avvocati Associati Franzosi Dal Negro Setti, Agnieszka zajmuje się Polish Desk, w ramach którego reprezentuje interesy polskich klientów we Włoszech oraz obywateli i przedsiębiorców włoskich w Polsce. Na co dzień zajmuje się prawem cywilnym, a w szczególności odpowiedzialnością cywilną wynikająca z umowy i pozaumowną, prawem rodzinnym, prawem rzeczowym, sporządzaniem kontraktów. Prowadzi również sprawy odszkodowawcze oraz procedury egzekucyjne związane ze ściąganiem należności.

Kilkakrotnie była autorem artykułów informacyjnych dla Polonii włoskiej w czasopismach polonijnych.

Włada następującymi językami:

 • Polski (ojczysty)
 • Włoski
 • Angielski
 • Hiszpański
 • Rosyjski